Szczegóły

Tytuł artykułu

Wirtualna rekonstrukcja struktury osadniczej. Protomiasto Pułtusk, XIII–XIV w.

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×