Szczegóły

Tytuł artykułu

The Use of Innovative Ceramic-Carbon Bonded Filters Used for Filtration of Liquid Alloys and Evaluation of the Filtration Efficiency

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×