Szczegóły

Tytuł artykułu

The virtual reconstruction of a settlement. The protocity of Pułtusk, 13th–14th century

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×