Szczegóły

Tytuł artykułu

Fabrication of 0.95BaTiO3-0.05Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 Ceramics by Conventional Solid State Reaction Method

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2013-0182

×