Szczegóły

Tytuł artykułu

Physical and Biophysical Deterioration of Stored Plantain Chips (Musa Sapientum L.) Due to Infestation of Tribolium Castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2010

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×