Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Glomus Mosseae (Arbuscular Mycorrhizal Fungus) On Host - Parasite Relationship of Meloidogyne Incognita (Southern Root-Knot Nematode) on Four Improved Cowpea Varieties

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2010

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×