Details

Title

ROLA ZIELENI W PROCESIE PRZEMIAN ZAGOSPODAROWANIA RYNKÓW MIASTECZEK LUBELSZCZYZNY (NA PRZYK#ADZIE JÓZEFOWA NAD WIS#$, KOCKA, KUROWA I W$WOLNICY)

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2014

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865

×