Szczegóły

Tytuł artykułu

ROLA ZIELENI W PROCESIE PRZEMIAN ZAGOSPODAROWANIA RYNKÓW MIASTECZEK LUBELSZCZYZNY (NA PRZYK#ADZIE JÓZEFOWA NAD WIS#$, KOCKA, KUROWA I W$WOLNICY)

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865

×