Szczegóły

Tytuł artykułu

The Problem of Root and Stem Base Health of Oat (Avena Sativa L.) Cultivated in Mixture with Spring Rye (Secale Cereale L.)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2010

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×