Szczegóły

Tytuł artykułu

Greenery as means of change in little town squares in the Lublin region (on the example of Józefów nad Wisłą, Kock, Kurów and Wąwolnica)

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×