Szczegóły

Tytuł artykułu

Fatigue and Static Properties of Friction Stir Welded Aluminium Alloy 6082 Lap Joints Using Triflute-Type and Smooth Tool

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2014-0025

×