Szczegóły

Tytuł artykułu

Czy Warszawa mogła być inaczej odbudowywana – alternatywna historia miasta /

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2015

Numer

No 1

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×