Szczegóły

Tytuł artykułu

Efficacy of Tracer 240 SC and Steward 150 SC Against First and Second Instar Larvae of Helicoverpa Armigera by Using the Leaf DIP Method

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2010

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×