Szczegóły

Tytuł artykułu

Initial Evaluation of the Effectiveness of Selected Active Substances in Reducing Damage To Rape Plants Caused By Arion Lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2010

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×