Szczegóły

Tytuł artykułu

Heuristic Model of the Mechanical Properties of a Hypoeutectic EN AC-42100 (EN AC-AlSi7Mg0.3) Silumin Alloy Subjected to Heat Treatment

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2014-0082

×