Szczegóły

Tytuł artykułu

Nemyriv in the Podolia – a forgotten urban experiment of the late 18th century

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2015

Numer

No 2

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×