Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Double-Stranded RNAS on Virulence and Deoxynivalenol Production of Fusarium Graminearum Isolates<br />Wpływ Dwunicieniowych RNA na Wirulencję i Wytwarzanie Deoksyniwalenolu Przez Izolaty Grzyba Fusarium Graminearum

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×