Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of the Forecrop and Fungicidal Protection on the Occurrence of Fusarium Head Blight (Fusarium SPP.)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2011

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

Referencje

Bateman G. (1998), Effects of method of straw disposal and depth of cultivation on populations of <i>Fusarium</i> spp. in soil and on brown foot rot in continuous winter wheat, Ann. Apel. Biol, 132, 1, 35, doi.org/10.1111/j.1744-7348.1998.tb05183.x ; Bojarczuk J. (1979), Choroby podstawy źdźbła i korzeni zbóż, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol, 230, 71. ; Bottalico A. (1998), <i>Fusarium</i> disease of cereals: species complex and related mycotoxin profiles in Europe, J. Plant Pathol, 80, 2, 85. ; Bottalico A. (2002), Toxigenic <i>Fusarium</i> species and mycotoxins associated with head blight in small-grain cereals in Europe, Eur. J. Plant Pathol, 108, 7, 611, doi.org/10.1023/A:1020635214971 ; Champeil A. (2004), <i>Fusarium</i> head blight: epidemiological origin of the effect of cultural practices on head blight attacks and production of mycotoxins by <i>Fusarium</i> in whaet grains, Plant Sci, 166, 6, 1389, doi.org/10.1016/j.plantsci.2004.02.004 ; Czajka W. (2000), Zdrowotność pszenicy ozimej w zależności od sposobu chemicznej ochrony, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 40, 2, 684. ; Dardis J. (2002), Control of <i>Fusarium</i> head blight in wheat under Irish growing conditions: current situation and future prospects, Biology and environment: Proceedings of the Royal Irish Academy, 102 B, 2, 93, doi.org/10.3318/BIOE.2002.102.2.93 ; Frahm J. (1998), IPSAB - Ratgeber Pflanzenschutz, 49. ; Goliński P. (2002), <i>Fusarium</i> Head Blight of common Polish winter wheat cultivars - comparison of effects of <i>Fusarium avenaceum</i> and <i>Fusarium culmorum</i> on yield components, J. Phytopathol, 150, 3, 135, doi.org/10.1046/j.1439-0434.2002.00723.x ; Goliński P. (1997), <i>Fusarium</i> Head Blight and moniliformin accumulation in kernels of 18 winter wheat cultivars inoculated with <i>Fusarium Avenaceum</i> (3 years study), Cereal Res. Comm, 25, 3/2, 673. ; Guenard M. (1998), A new outlook in the control of corn wheat ear fusariosis: an kresoxim-methyl and epoxiconazol association, Phytoma La Defense des. Veget, 508, 19. ; Hebermeyer J. (1997), Pilzkrankheiten und schad - symptome im getreidbau, 50. ; Jennings P. (1996), Brighton Crop Protect. Conference: Pest and Diseases 3D-12, 233. ; Kiecana I. (1997), Reaction of winter wheat cultivars to <i>Fusarium avenaceum</i> (Fr.) Sacc. and <i>F. culmorum</i> (W. G. Sm.) Sacc. at different localities, Rocz. Nauk Rol. Seria E - Ochrona Roślin, 26, 1/2, 61. ; Kostecki M. (1997), The effect of head blight on reduction of yield traits and moniliformin accumulation in kernels of 17 winter wheat cultivars inoculated with <i>Fusarium avenaceum</i>, Plant Breeding Seed Sci, 41, 1, 75. ; Krebs H. (2000), Effect of preceding crop and tillage on the incidence of <i>Fusarium</i> spp. and mycotoxin deoxynivalenol content in winter wheat grain, Agrarforschung, 7, 6, 264. ; Ławecki T. (2000), Znaczenie doświadczeń z prowokowaną infekcją dla oceny skuteczności fungicydów w zwalczaniu fuzariozy kłosów, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 40, 2, 717. ; Mielke H. (2000), Ährenfusariosen im weizenbau, Getreide Magazin, 6, 104. ; Mielke H. (1996), Untersuchungen zur wirkung verschiedener fungizide gegenuber dem erreger der partiellen taubahrigkeit <i>Fusarium culmorum</i> (W. G. Sm.) Sacc. Nachrichtenbl, Deutsch. Pflanzenschutzdienstes, 48, 5, 93. ; Miller J. (1994), Mycotoxins in Grain: Compounds Other than Aflotoxin, 19. ; Miller J. (1998), Effect of tillage practice on <i>Fusarium</i> head blight of wheat, Can. J. Plant Pathol, 20, 1, 95, doi.org/10.1080/07060669809500450 ; Odorfer A. (1994), The effects of different leaf crops in long lasting monoculture with winter wheat. 2nd communication: disease development and effects of phytosanitary practices, Agribiol. Res, 47, 1, 56. ; Parry D. (1995), <i>Fusarium</i> ear blight (scab) in small-grain cereals - a review, Plant Pathol, 44, 2, 207, doi.org/10.1111/j.1365-3059.1995.tb02773.x ; Pląskowska E. (2009), The health status of winter durum wheat grain in relation to fungicyde treatment, Phytopathologia, 54, 23. ; Sadowski Cz. (2002), Occurrence of <i>Fusarium</i> on grain and ears of winter wheat and some mycotoxins depending on the cultivar and fungicidea applied, J. Appl. Genet, 43A, 69. ; Sadowski Cz. (2008), Monografia Poszukiwanie Nowych Rozwiązań w Ochronie Upraw Ekologicznych, 89. ; Sirranidou E. (2000), Chemical control of fusarium head blight on wheat, Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch, 107, 5, 484. ; Suty A. (1998), Ährenfusariosen an weizen biologie, epidemiologie und bekämfung, Getreide Magazin, 3, 138. ; Wenzel H. (1948), Zur Erfassung des Schadenausmasses in Pflanzenschutzversuchen, Pflanzenschutz - Ber, 15, 81. ; Wittouck D. (1997), <i>Fusarium</i> ear disease in winter wheat, Parasitica, 53, 2-3, 63. ; Zederbauer R. (2000), Ährenkrankheiten: einmal ganz gezielt behandelt, Der Pflanzenarzt, 5, 17.

DOI

10.2478/v10045-011-0008-x

×