Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of the Forecrop and Fungicidal Protection on the Occurrence of Fusarium Head Blight (Fusarium SPP.)<br />Wpływ Przedplonu i Zróżnicowanej Ochrony Fungicydami na Występowanie Fuzariozy Kłosów (Fusarium SPP.) Pszenicy Ozimej

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×