Szczegóły

Tytuł artykułu

Parasitic Nematodes on Polish Tulip Plantations<br />Nicienie Pasożytnicze na Plantacjach Tulipana w Polsce

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/v10045-011-0012-1

×