Szczegóły

Tytuł artykułu

Parasitic Nematodes on Polish Tulip Plantations<br />Nicienie Pasożytnicze na Plantacjach Tulipana w Polsce

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 51

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Committee of Plant Protection PAS

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/v10045-011-0012-1

×