Szczegóły

Tytuł artykułu

Effects of Soil Amendment on Bacterial Wilt Caused by Ralstonia Solanacerum and Tomato Yields in Ethiopia<br />Wpływ Polepszenia Gleby na Występowanie Bakteryjnego Uwiądu Powodowanego Przez Ralstonia Solanacearum Oraz Plon Pomidora w Etiopii

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×