Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Plant Oils for Reducing Contamination of Stored Packaged-Foodstuffs<br />Wpływ Olejków Roślinnych na Ograniczenie Występowania Szkodników Magazynowych w Przechowywanych Produktach Spożywczych

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×