Szczegóły

Tytuł artykułu

Syrphids and Their Parasitoids from Maize Crop<br />Bzygowate Oraz Ich Parazytoidy Występujące w Uprawie Kukurydzy

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×