Szczegóły

Tytuł artykułu

Plant Extract Effect on Seed-Borne Pathogenic Fungi from Seeds of Paddy Grown in Southern India<br />Wpływ wyciągów roślinnych na patogeniczne grzyby przenoszone z nasionami ryżu uprawianego na południu Indii

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×