Details

Title

Osiemnastowieczne plany Kamieńca Podolskiego z diariusza podróżnika Karstena Niebuhra (1773–1815)/

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2015

Numer

No 3

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865
×