Szczegóły

Tytuł artykułu

Selected Principles of Feeding Systems Design: Simulation vs Industrial Experience

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Solidification process ; Castings Defects ; Simulation software ; Feeding flow

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2014-0090

×