Details

Title

Pierwszy w Europie kratownicowy most wspornikowy w świetle numizmatyki, ikonografii i źródeł pisanych

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2015

Numer

No 4

Publication authors

Keywords

mosty ; konstrukcje drewniane ; kratownica wspornikowa ; belka Gerbera ; rzeka Wisła ; wiek XVII ; najdłuższe przęsło

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Abstract

W artykule został opisany most przez Wisłę o dwóch przęsłach rozpiętości 180 stóp angielskich (54,86 metra), zbudowany w połowie XVII wieku w Toruniu na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przedstawiono wyniki badań źródeł numizmatycznych i ikonograficznych, a także planów miasta i źródeł pisanych. Badania wykazały, że konstrukcja toruńskiego mostu była wykonana z drewna w oparciu o koncepcję belki kratownicowej wspornikowej (tzw. belki Gerbera), niestosowanej wcześniej w Europie. Dwa takie przęsła o dużych rozpiętościach były użytkowane w moście pomiędzy 1632 a 1657 r. Analiza porównawcza znanych konstrukcji mostów europejskich z połowy XVII wieku wykazała, że najprawdopodobniej przęsła toruńskie były wówczas najdłuższe.

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Date

2015.12.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0023-5865
×