Szczegóły

Tytuł artykułu

Molecular Basis of Blackgrass (Alopecurus Myosuroides HUDS.) Resistance to Sulfonylurea Herbicides<br />Molekularne podstawy odporności wyczyńca polnego (Alopecurus myosuroides huds.) na herbicydy sulfonylomocznikowe

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×