Szczegóły

Tytuł artykułu

First European truss cantilever bridge in the light of numismatics, iconography and written sources

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

bridges ; wooden structures ; cantilever truss ; Gerber carrier ; Vistula River ; 17th century ; longest span

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Data

2015.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×