Szczegóły

Tytuł artykułu

First European truss cantilever bridge in the light of numismatics, iconography and written sources

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2015

Numer

No 4

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865

×