Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Biopesticides on the Growth and Development of Isolates of Botrytis Cinerea Pers., in vitro Obtained from Raspberry Plants<br />Wpływ biopreparatów na wzrost i rozwój in vitro izolatów Botrytis cinerea pers., pochodzących z krzewów malin

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×