Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Iron in AlSi10MgMn Alloy

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

AlSi10MgMn alloy ; Iron ; Iron-based intermetallic phase

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2014-0095

×