Szczegóły

Tytuł artykułu

Jan Sas Zubrzycki i jego „Teorja łęków odpornych”

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Data

2015.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×