Szczegóły

Tytuł artykułu

Architectural narration – interpretations, speculations or empirical facts?

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×