Szczegóły

Tytuł artykułu

Anisotropic in Situ Metal Matrix Composite Reinforced with VC Carbide Fibres

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Cast composites ; Directional solidification ; Vanadium eutectic ; Vanadium carbides ; Microstructure

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.1515/afe-2015-0005

×