Szczegóły

Tytuł artykułu

Drezdeńskie plany Kamieńca Podolskiego.

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Kamieniec Podolski ; Johann Georg Starcke ; Johann Georg Maximilian von Fürstenhoff ; fortyfikacje ; plany miast

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×