Szczegóły

Tytuł artykułu

Drezdeńskie plany Kamieńca Podolskiego pełen tekst /

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865

×