Szczegóły

Tytuł artykułu

Quality Structure of the Noctuidae Family in Selected Habitats of the Agricultural Landscape<br />Struktura jakościowa sówkowatych (noctuidae, lepidoptera) wybranych siedlisk krajobrazu rolniczego

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×