Szczegóły

Tytuł artykułu

Development of Mutants of Coniothyrium Minitans with Improved Efficiency for Control of Sclerotinia Sclerotiorum<br />Mutanty grzyba Coniothyrium minitans o zwiększonej skuteczności w zwalczaniu patogena Slerotinia sclerotiorum

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×