Szczegóły

Tytuł artykułu

Il linguaggio della crisi economica nei giornali italiani online nel 2009. Un’ analisi lessicale

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×