Szczegóły

Tytuł artykułu

Three Dimensional Morphology of β-Al5FeSi Intermetallics in AlSi Alloys

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×