Szczegóły

Tytuł artykułu

Biology of Hippodamia Variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae), on Aphis Fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae)<br />Biologia Hippodamia variegata goeze (coleoptera: coccinellidae), na Aphis fabae scopoli (hemiptera: aphididae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×