Szczegóły

Tytuł artykułu

A Survey of Scale Insects (Hemiptera: Coccoidea) and Tending Ants in Tunisian Vineyards<br />Badania nad tarcznikami (Hemiptera: Coccoidea) oraz ich relacjami z mrówkami w tunezyjskich winnicach

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×