Szczegóły

Tytuł artykułu

The Species Composition and Seasonal Dynamics of Thrips (Thysanoptera) Populations on Maize (Zea Mays L.) in Southeastern Poland<br />Skład gatunkowy oraz sezonowa dynamika populacji wciornastków (Thysanoptera) na kukurydzy (Zea mays L.) w południowo-wschodniej Polsce

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×