Details

Title

Historia języka szwedzkiego (Leszek Bednarczuk) Bericht über den IVG-Kongress, Warschau 2010 (Hans-Jörg Schwenk, Ewa Bartoszewicz, Reinhold Utri)

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2011

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identifier

ISSN 0023-5911
×