Szczegóły

Tytuł artykułu

Siegfried Theissen, Caroline Klein, Contrastief woordenboek Nederlands-Duits

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×