Details

Title

Andrzej Kątny (Hg.) Heinz Vater. Linguistik und deutsche Grammatik im Fokus. Ausgewählte Schriften (= Studia Germanica Gedanensia)

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2011

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identifier

ISSN 0023-5911
×