Szczegóły

Tytuł artykułu

Construal of Events and Attention in Philosophy, Psychology and Cognitive Linguistics

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×