Szczegóły

Tytuł artykułu

Temperature and PH Impact on the Mycelium Growth of Mycogone Perniciosa and Verticillium Fungicola Isolates Derived from Polish and Foreign Mushroom Growing Houses<br />Wpływ temperatury i pH na wzrost grzybni izolatów Mycogone perniciosa i Verticillium fungicola pochodzących z Polskich i zagranicznych pieczarkarni

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×