Szczegóły

Tytuł artykułu

Susceptibility Level of the Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa Decemlineata Say) to Chlorpyrifos and Acetamiprid in Poland and Resistance Mechanisms of the Pest to Chlorpyrifos<br />Poziom wrażliwości stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) na chloropiryfos i acetamipryd w Polsce oraz mechanizmy odporności szkodnika na chloropiryfos

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×