Szczegóły

Tytuł artykułu

A Plea for a Unifi ed Cognitive-Semiotic Approach to the Analysis of Verbal and Visual Representations

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×